Pensioenfonds Meubel voert de pensioenregeling uit die in de cao overeengekomen is. Met de hulp van deskundige adviseurs zetten we ons in om de pensioenregeling zo zorgvuldig, efficiënt en professioneel mogelijk uit te voeren. We zijn een stichting en streven dus niet naar winst. De kosten zijn voor het bestuur een belangrijk aandachtspunt. De vergoeding die bestuurders krijgen is gebonden aan de norm die de SER hanteert. Elke euro die kan worden uitgespaard komt ten goede aan jouw pensioen. Jouw belang en jouw pensioen staan voorop.
 

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling. Denk bijvoorbeeld aan het beleggen van de pensioenpremies die door jou en de werkgever worden ingelegd. Daarnaast is het bestuur ook verantwoordelijk voor het op tijd en correct communiceren over je pensioen. Maar bijvoorbeeld ook voor het uitbetalen van alle pensioenen. Voor de verschillende verantwoordelijkheden van het bestuur, wordt samengewerkt met externe specialisten. Het bestuur ziet erop toe dat de externe partners hun rol goed vervullen tegen een redelijke prijs.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, twee uitvoerende bestuurders en zes niet-uitvoerende bestuursleden uit de branche: drie namens de werkgevers, twee namens de werknemers en één namens de pensioengerechtigden. De niet-uitvoerende bestuursleden houden toezicht op de onafhankelijke uitvoerende bestuursleden. 

De niet-uitvoerende bestuurders worden voorgedragen door de werkgevers- en werknemersorganisaties. Eén wordt er voorgedragen door de pensioengerechtigde leden van het Verantwoordingsorgaan. De werkgeversorganisatie is Koninklijke CBM, branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie. De werknemersorganisaties zijn FNV en CNV Vakmensen

De uitvoerende bestuursleden worden benoemd door de niet-uitvoerende bestuursleden. Een uitvoerend bestuurslid kan worden ontslagen door de niet-uitvoerende bestuursleden, na het horen van het desbetreffende lid en het tweede uitvoerende bestuurslid. Een bestuurslid wordt benoemd als hij of zij voldoet aan het functieprofiel dat geldt voor het desbetreffende bestuurslid en na goedkeuring door DNB.

De niet-uitvoerende bestuursleden hebben daarnaast een ‘auditcommissie bedrijfseconomische aspecten en risicobeheer’ ingesteld. Deze auditcommissie houdt toezicht op onder meer het beleggingsbeleid en de risicobeheersing. De onafhankelijke auditcommmissie bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

NaamNamensFunctie
Petra de Bruijn n.v.t (onafhankelijk professional)Onafhankelijk voorzitter, niet-uitvoerend bestuurslid 
Peter Priestern.v.t (onafhankelijk professional)Uitvoerend bestuurslid, met de aandachtsgebieden communicatie en risicomanagement
Rob van Dijkn.v.t (onafhankelijk professional)Uitvoerend bestuurslid, met de aandachtsgebieden vermogensbeheer alsmede pensioentechnische- en actuariële zaken
Leon LeisinkPensioengerechtigdenNiet-Uitvoerend bestuurslid. Lid van Communicatiecommissie
Dick Roodenrijs  WerkgeversNiet-Uitvoerend bestuurslid. Lid van Communicatiecommissie
Paul de GeusWerkgeversNiet-Uitvoerend bestuurslid. Lid van Beleggingscommissie
[reeds vervuld] WerkgeversNiet-Uitvoerend bestuurslid. Lid van Risicocommissie
Steeph Custers   Werknemers (FNV)Niet-Uitvoerend bestuurslid. Lid van Beleggingscommissie en Pensioencommissie
Henk Wuijten Werknemers (CNV Vakmensen)Niet-Uitvoerend bestuurslid. Lid van Risicocommissie

Verantwoordingsorgaan

De belangrijkste taak van het Verantwoordingsorgaan is het beoordelen van het beleid van het bestuur en de manier waarop het beleid is uitgevoerd. 
In dit orgaan is ook de medezeggenschap belegd. In het 12-koppige Verantwoordingsorgaan zitten 4 deelnemers, 4 gepensioneerden en 4 werkgevers. Samen beoordelen zij het beleid en de uitvoering daarvan. Is het beleid op een goede manier tot stand gekomen? Wordt er rekening gehouden met de belangen van de diverse belanghebbenden? Jaarlijks geeft het Verantwoordingsorgaan in het jaarverslag een oordeel over hoe het bestuur zijn werk heeft gedaan. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan verschillende adviestaken.

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan:

GepensioneerdenWerkgeversDeelnemers
Henk de GrootKees ZwetslootHarrie Meerdink
Jim BoesterErik WinkelDaniel Jansen
Jan de SmitCaesar KuipersHerman Ter Meer
Marinus WijlensDick LeenheerVacature