Transparantiedocument

Pensioenfonds Meubel voert de pensioenregelingen uit die sociale partners zijn overeengekomen. Het pensioenfonds int onder meer de pensioenpremies en belegt die. Maar het pensioenfonds heeft nog veel meer taken en verantwoordelijkheden. Het bestuur beseft een uiterst verantwoordelijke taak te hebben. Een taak die maar één doel heeft: een optimaal resultaat voor alle deelnemers aan de pensioenregeling.

Het bestuur wil de pensioenregeling daarop uitvoeren tegen een optimale kwaliteit, met de benodigde zorgvuldigheid en met openheid over het gevoerde beleid. Ook onderschrijft het bestuur de normen in de Code Pensioenfondsen. Dit document is algemeen gelden voor alle pensioenfondsen in ons land. Het beschrijft  de normen voor ‘Goed pensioenfondsbestuur’ Pensioenfonds Meubel leeft de Code Pensioenfondsen na (of licht toe waarom het fonds gedeeltelijk of geheel van een bepaalde norm afwijkt). Hoe de organisatie (governance) van het fonds is ingericht, is opgenomen in het transparantiedocument.