Van de branche voor de branche

Iedereen die in de meubelbranche, orgel- of tentoonstellingsbouw werkzaam is, bouwt automatisch pensioen op bij pensioenfonds Meubel. Samen met de werkgever betaal je daarvoor iedere maand pensioenpremie. We zorgen goed voor het geld dat wordt ingelegd. Pensioenfonds Meubel is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk of commerciële belangen. Het pensioenfonds heeft 9 bestuursleden, waarvan er 3 onafhankelijk zijn en 6 uit de meubelbranche komen. Zij vertegenwoordigen de werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat de belangen van iedereen op gelijke wijze worden behartigd. Hoogste doel daarbij is dat iedereen – jong én oud – het pensioen krijgt dat in de pensioenregeling van pensioenfonds Meubel wordt beoogd.

Wat doen we met de pensioenpremie?

Vanaf je pensioen heb je gemiddeld nog 20 jaar leven voor de boeg. Al die tijd krijg je je pensioen. De pensioenpremies van jou en je werkgever zijn daarvoor bij lange na niet voldoende. Om genoeg geld in kas te hebben om ieders pensioen levenslang te kunnen uitkeren, moeten de pensioenpremies worden belegd. Dat gebeurt met een beperkt risico. Maar enig risico is nodig om genoeg rendement te kunnen maken. Voor elke euro die aan premie wordt ingelegd, wordt er zo’n vier euro pensioen uitgekeerd. De rest is rendement. Vandaar dat het pensioenfonds veel zorg besteedt aan het beleggingsbeleid. 

Voor jong en oud

Of je jong of oud bent, maakt niet uit. We zorgen voor het pensioen van iedereen. Het pensioenfonds reserveert namelijk nu al geld voor het pensioen dat je misschien pas over tientallen jaren ontvangt. Dus zelfs voor iemand van begin twintig die net begint met pensioen opbouwen, wordt al een bedrag aan pensioen gereserveerd. Dat hebben werkgevers- en werknemersorganisaties in de cao afgesproken. Als je op jonge leeftijd begint heb je later een goed pensioen. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat jouw pensioen er later nog is. Jij spaart voor jezelf.