Als je arbeidsongeschikt raakt, zorgt Pensioenfonds Meubel ervoor dat je toch pensioen blijft opbouwen. Jij en je werkgever hoeven daar geen premie voor te betalen. In sommige gevallen is er via je werkgever nog iets aanvullends geregeld: een arbeidsongeschiktheidspensioen. Je krijgt dan van Pensioenfonds Meubel een aanvulling op de WIA-uitkering die je van UWV krijgt.

Dit regelt je werkgever

Je werkgever laat ons weten als je arbeidsongeschikt raakt. Jij en je werkgever hoeven dan geen premie meer te betalen.

Dit moet jij regelen

Als je arbeidsongeschikt bent of als er iets wijzigt in het deel dat je arbeidsongeschikt bent, moet je dit aan het pensioenfonds laten weten. Stuur een kopie van je UWV-beschikking naar het pensioenfonds.

Hoe bouw je pensioen op als je arbeidsongeschikt bent?

Hoeveel pensioen je opbouwt is afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage. Het UWV bepaalt je arbeidsongeschiktheidspercentage. In het schema hieronder zie je hoeveel pensioen je op blijft bouwen. Stel, je bent bijvoorbeeld 43% arbeidsongeschikt. Je bouwt dan nog 25% van het pensioen op dat je voorheen opbouwde. Pensioenfonds Meubel betaalt je premie voor deze pensioenopbouw. Voor het deel dat je blijft werken, bouw je gewoon pensioen op zoals je gewend bent.

Je bent arbeidsongeschikt voor: Je bouwt over dit % van
je pensioengevend loon
verminderd met de franchise:
Minder dan 35% 0%
35% tot 45% 25%
45% tot 65% 50%
65% tot 100% 100%

Als je verzekerd bent voor een WIA-excedentverzekering

Het kan zijn dat je werkgever een WIA-excedentverzekering voor jou heeft afgesloten. Omdat de uitkering van UWV gebaseerd is op een maximumsalaris, kan het zijn dat de uitkering veel lager is dan je salaris. In 2020 is deze ‘WIA-grens’ € 57.232. Verdien je meer en heb je de verzekering? Dan krijg je een arbeidsongeschiktheidspensioen.