58+ regeling

Werken in een van onze branches kan fysiek zwaar zijn. Daarom kun je vanaf je 58e minder gaan werken. Pensioenfonds Meubel helpt je dan om alsnog voldoende pensioen op te bouwen. Dit is de 58+ regeling.

80/90/100-regeling
In de wandelgang wordt dit ook wel de 80/90/100-regeling genoemd, omdat het ideaalplaatje is: 80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw. Voor de dag minder werken zet je dan deels regulier verlof en en deels neem je onbetaald verlof.

In werkelijkheid komt niet iedereen aan 100% pensioenopbouw, dit hangt er van af hoeveel reguliere verlofdagen je inzet en hoeveel onbetaald verlof. Om toch pensioen op te bouwen over het deel onbetaald verlof, wordt de premie betaald uit een bestemmingsreserve die bij het fonds staat. Maar daar zit een maximum aan. Dus als iemand weinig of geen reguliere vrije dagen inzet, kan de compensatie te weinig zijn en kan iemand niet aan de 100% pensioenopbouw raken. 

Demotieregeling (Alléén voor de meubelbranche)
Als je werkt in de meubelbranche (dus niet voor orgelbouw, tentoonstellingsbouw, en ook niet houthandel), is er ook nog een demotieregeling: je blijft evenveel werken maar in een lichtere functie die minder betaalt. Er is ook hier een stukje premiecompensatie. Ook deze regeling is toegankelijk vanaf 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd.

Dit regel je samen met je werkgever

Wil je weten wat de 58+ regeling voor jou kan betekenen? Vraag je leidinggevende om hier samen over in gesprek te gaan. Jullie kunnen dan bekijken wat minder (of, alléén in de meubelbranche, minder zwaar) werken kost en wat het betekent voor je pensioen.