Als je met pensioen bent, krijgt je van Pensioenfonds Meubel maandelijks een pensioenuitkering. Deze uitkering ontvang je zolang je leeft. We maken je pensioen maandelijks rond de 21ste naar je over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op je rekening staat. Ook kunnen feestdagen voor een vertraging zorgen.

De uitkering is netto

Over je pensioenuitkering wordt loonheffing ingehouden. Ook wordt er een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden. In 2020 betaal je 5,45% als bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Het pensioenfonds is verplicht deze bedragen in te houden. De uitkering die je krijgt is dus al netto. Op de uitkeringsspecificatie zie je hoeveel belasting er precies wordt ingehouden.

Jaaropgave

Jaarlijks ontvang je een overzicht van je pensioenuitkering en de belasting die is ingehouden. Dit overzicht heb je nodig voor je belastingaangifte.

Betaal je niet te veel of te weinig belasting?

Als je – naast je AOW en je pensioen bij Pensioenfonds Meubel – ook via andere instanties (pensioenfondsen) inkomen ontvangt, kan het zijn dat de totale belasting die je betaalt niet correct is. De instanties van wie je inkomen ontvangt, kijken namelijk naar het inkomen dat je van hen ontvangt en niet naar het totaal. Daardoor kunnen verschillen ontstaan in wat wordt ingehouden aan belastingen en wat eigenlijk ingehouden had moeten worden. Als er een verschil is, wordt dat achteraf door de Belastingdienst via de inkomstenbelasting met je verrekend.