Als je in de meubelbranche werkt, bouw je automatisch pensioen op bij Pensioenfonds Meubel. Maar hoe werkt dat? Wat krijg je? Wat betaal je? En hoe weet je of je later krijgt wat je nu in het vooruitzicht wordt gesteld?

Hoeveel pensioen bouw je op?

In de pensioenregeling die cao-partijen hebben afgesloten, staat dat je jaarlijks 1,75% aan ouderdomspensioen opbouwt. ‘Hoeveel pensioen’ die 1,75% is, is voor iedereen anders. Die 1,75% is namelijk het percentage van je salaris (tot een maximumgrens) minus € 14.356 (franchise 2019).

Een rekenvoorbeeld. Stel, je verdient nu € 34.356 bruto per jaar. Dan bouw je in dat jaar een levenslang pensioen op ter hoogte van: (€ 34.356 - € 14.356) x 1,75% = € 350. Dit bedrag betekent dus dat je vanaf je 67e tot dat je overlijdt elk jaar – in maandelijkse termijnen – € 350 ontvangt van het pensioenfonds. Het jaar erna bouw je wederom een vergelijkbaar pensioen op. Het jaar daarna weer, enzovoorts. De optelsom van al die jaarlijks opgebouwde pensioenen krijg je uitgekeerd zodra je met pensioen bent. Als je 40 jaar zou werken en hetzelfde zou blijven verdienen betekent dat een pensioen van 40 x € 350  = € 14.000 bruto per jaar.

Krijg je dat pensioen ook echt?

Aan pensioen kleven helaas altijd onzekerheden. Dat komt onder meer omdat pensioenpremies moeten worden belegd. Maar Pensioenfonds Meubel probeert die onzekerheid wel heel klein te houden. Maar dat neemt niet weg dat de rendementen die het pensioenfonds behaalt, het ene jaar hoger zijn dan het andere jaar. Gelukkig heeft het pensioenfonds een lange termijn horizon. Een goed of een slecht jaar (denk eraan dat de pensioenpremie wordt belegd) hoort erbij. Daarvoor moet het pensioenfonds buffers aanhouden.

Je moet het zo zien: het pensioenfonds moet op ieder moment in de tijd genoeg geld (belegd vermogen) bezitten om alle toegezegde en reeds ingegane pensioenen te kunnen betalen. Dat is een goed systeem. Want het betekent concreet dat het pensioenfonds nooit ‘op’ kan raken. Het opgebouwde pensioen van iemand die nu 25 jaar is, wordt net zo hard beschermd als het pensioen van iemand die nu reeds pensioen ontvangt. Voor die 25-jarige is dus ook daadwerkelijk een bedrag gereserveerd door het pensioenfonds waarmee het pensioen dat hij reeds heeft opgebouwd kan worden betaald.

Maar als structureel te weinig rendement wordt behaald, kan het gebeuren dat het pensioenfonds moet ingrijpen. Dan is het pensioenfonds verplicht de pensioenen te verlagen, zodat er weer genoeg vermogen is om alle toegezegde pensioenen te kunnen betalen. Nu en in de verre toekomst.