Als je overlijdt, is er in veel gevallen een uitkering geregeld voor je partner. Dat noemen we partnerpensioen. 

Hoe zit dat?

Als jij overlijdt krijgt je partner mogelijk levenslang elke maand een uitkering. Of je partner recht heeft op partnerpensioen en hoe hoog het partnerpensioen in dat geval is, vind je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wie heeft recht op partnerpensioen?

Iedereen die voor 2012 pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Meubel, heeft naast ouderdomspensioen voor zichzelf ook partnerpensioen opgebouwd. Op het moment dat je met pensioen ging, hebben je partner en jij mogelijk de keuze gemaakt om een deel van je ouderdomspensioen in te ruilen voor extra partnerpensioen. Of andersom: jullie hebben ervoor gekozen het partnerpensioen om te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Heeft je partner na jouw pensionering (en jullie keuzes) recht op partnerpensioen én was je op het moment dat je met pensioen ging al getrouwd (of geregistreerd partnerschap) met je huidige partner? Dan heeft deze partner bij je overlijden recht op partnerpensioen.

Wat moet je doen?

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is aanmelding van je partner niet nodig. Dit krijgen we automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Had je op het moment dat je met pensioen ging een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst met je huidige partner? En heb je bij je pensioneren deze partner aangewezen als begunstigde van partnerpensioen? Dan is je partner waarschijnlijk al bekend bij het pensioenfonds. Kijk daarvoor op de brief die je van het pensioenfonds ontving toen je met pensioen ging. Neem bij twijfel contact op met het klant contact centrum van Pensioenfonds Meubel. 

Nieuwe partner

Als je na je pensionering gaat trouwen of samenwonen, verandert er niets voor je pensioenuitkering. Je krijgt maandelijks hetzelfde bedrag op je rekening gestort. Je partner krijgt geen recht op partnerpensioen. Dus je hoeft je partner ook niet bij het pensioenfonds aan te melden.