Erik-Jan Post, 70 jaar, ging in 2010 met pensioen na 42 jaar werk in de meubelbranche.

“Ik geniet met volle teugen van mijn pensioen. Ik heb altijd hard gewerkt en vind het elke maand nog steeds fantastisch dat ik naast mijn AOW een pensioenuitkering van Pensioenfonds Meubel ontvang. Ik weet wel dat ik daarvoor 42 jaar lang pensioenpremie heb betaald, maar toch. Het is een mooi systeem dat je tijdens je werkzame leven verplicht geld opzij zet voor later.

“Ik wist niet dat het zo goed voor mijn vrouw geregeld was”

Vorige jaar werd ik ziek. Het lijkt nu weer goed te komen, maar ik zag voor het eerst voor me dat mijn vrouw alleen verder moest. Toen ben ik in mijn pensioen gedoken. Heel naïef eigenlijk, maar ik was me er niet van bewust dat er een en ander is geregeld voor mijn vrouw Annemarie indien ik kom te overlijden. Partnerpensioen heet dat. Concreet betekent het dat zij 70% van mijn huidige pensioenuitkering ontvangt na mijn overlijden. Voor de rest van haar leven! Ik begreep overigens dat de hoogte van dit partnerpensioen een keuze is geweest die ik heb gemaakt toen ik met pensioen ging. Ik ben dat of vergeten, of ik ben me er niet van bewust geweest. Hoe dan ook: ik ben er blij mee. Maar het is dus voor iedereen anders.”