Privacy Statement

Pensioenfonds Meubel respecteert je privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Persoonsgegevens worden door Pensioenfonds Meubel verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Via deze site biedt Pensioenfonds Meubel informatie over de pensioenregeling. Om je als deelnemer aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Meubel toegang te kunnen geven, verwerken wij een beperkt aantal persoonsgegevens. Je kunt op onze portal inloggen, waarna je toegang krijgt tot (het instellen van) je eigen profiel (via het onderdeel Mijn Pensioen). 

De gegevens worden door Pensioenfonds Meubel uitsluitend verwerkt om informatie met je te delen, om je gericht te kunnen informeren over onderwerpen die voor jou relevant kunnen zijn en voor statistische doelen. Pensioenfonds Meubel zal de door jou verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en deze op geen enkele wijze ter beschikking stellen aan derden, behoudens voor zover Pensioenfonds Meubel een wettelijke verplichting of plicht tot openbaarmaking heeft of daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak wordt gedwongen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website vastgelegd. Het betreft hier gegevens zoals de tijdsduur van een bezoek, welke pagina's worden bezocht en welke middelen worden gebruikt. Het is niet mogelijk het individuele gedrag van een bezoeker te herleiden uit deze informatie.

Deze portal van Pensioenfonds Meubel bevat mogelijkerwijs hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden getoetst op inhoud en betrouwbaarheid. Pensioenfonds Meubel kan geen aansprakelijkheid accepteren voor de inhoud en werking van deze websites. Dit privacy statement is in haar werking beperkt tot de website van Pensioenfonds Meubel.

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving.