Vragen

Vind eenvoudig het antwoord op je pensioenvraag. Zoek direct het antwoord op je vraag of klik op een van de categorieën.

Algemeen

Als je werkgever verplicht is aangesloten bij Pensioenfonds Meubel, ben jij ook verplicht om pensioen op te bouwen bij ons. Het kan zijn dat je werkgever vrijgesteld is. Dan bouw je geen pensioen op bij Pensioenfonds Meubel.

Alle bedrijven in de meubelindustrie, tentoonstellingsbouw en orgelbouw zijn verplicht om zich aan te sluiten bij het pensioenfonds. Als ze 'vrijstelling' hebben wordt hiervoor een uitzondering gemaakt.

Het bestuur bestaat uit 9 bestuursleden; 2 uitvoerende bestuursleden, een onafhankelijk voorzitter en 6 niet-uitvoerende bestuursleden. Het paritaire deel van het bestuur (6 niet-uitvoerende bestuursleden) bestaat uit 3 leden namens de werkgevers, 2 leden namens de werknemers en 1 lid namens pensioengerechtigden.

Wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling, lees je in het Pensioen 1-2-3.

De pensioenregeling bij Pensioenfonds Meubel is een middelloonregeling. We berekenen je pensioen over het loon dat je gemiddeld hebt verdiend in de tijd die je in onze sector werkt. Als je met pensioen gaat krijg je van ons levenslang een pensioenuitkering.

Als je een nieuwe baan krijgt, kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar het nieuwe pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Je vraagt een waardeoverdracht altijd bij het nieuwe pensioenfonds aan. Je kunt een waardeoverdracht aanvragen via het aanvraagformulier waardeoverdracht onze website.

Als je eerder ergens anders pensioen hebt opgebouwd, dan mag je dat pensioen meenemen naar Pensioenfonds Meubel. Dit noemen we waardeoverdracht. Je kunt een waardeoverdracht aanvragen via het aanvraagformulier waardeoverdracht onze website.

Voor het afkopen van pensioen gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bouwt al minimaal twee jaar geen pensioen meer op bij Pensioenfonds Meubel
  • Je pensioen is lager dan de afkoopgrens van € 150,- bruto per jaar

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarde en wil je je pensioen afkopen? Neem dan contact met ons op.

Let op! De wettelijke regels rondom het afkopen van pensioen gaan veranderen. Op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) lees je hier meer over.

In 2018 blijft de pensioenleeftijd bij pensioenfonds Meubel 67 jaar. Dit zorgt ervoor dat je bij ons voorlopig gewoon op 67-jarige leeftijd met pensioen gaat. En elk jaar evenveel pensioen opbouwt als in 2017. Er verandert voor jou dus niets. Op het moment dat dit wel gebeurt, informeren we je hierover. Je kunt je pensioen ook eerder in laten gaan, kijk hiervoor in Op Koers.

Wij hebben je loongegevens via je werkgever ontvangen. Jouw pensioenbedragen zijn gebaseerd op je loongegevens. Kloppen jouw pensioenbedragen niet? Neem dan contact op met je werkgever. Je e-mailadres kun je zelf wijzigen. Dit doe je via je profiel in Mijn Pensioen.

Nieuwe baan

Dat hangt af van de verschillen tussen de pensioenregelingen. Als er verschil zit in het type pensioenregeling van het oude en nieuwe pensioenfonds, bijvoorbeeld als de regeling andere pensioensoorten kent, dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van je pensioen. Kijk dus goed naar de mogelijke voor- en nadelen voordat je een besluit neemt. Dit is mogelijk via de Pensioenvergelijker.

Je werkgever meldt je aan bij Pensioenfonds Meubel. Je gaat dus automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Meubel. Laat wel je e-mailadres achter in je profiel. Ook kun je kiezen of je het pensioen dat je misschien bij je vorige werkgever hebt opgebouwd wilt overdragen naar Pensioenfonds Meubel of dat je een Anw-hiaatverzekering wilt afsluiten voor je partner. Alles wat voor jou belangrijk is, vind je hier op een rij! (DigiD).

De Penisoen 1-2-3 vind je hier.

Uit dienst

Volgens onze gegevens bent je niet meer werkzaam in de meubelbranche. Kloppen de gegevens volgens jouw niet? Neem dan contact op met je werkgever.

Voor het afkopen van pensioen gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bouwt al minimaal twee jaar geen pensioen meer op bij Pensioenfonds Meubel
  • Je pensioen is lager dan de afkoopgrens van € 150,- bruto per jaar

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarde en wil je je pensioen afkopen? Neem dan contact met ons op.

Let op! De wettelijke regels rondom het afkopen van pensioen gaan veranderen. Op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) lees je hier meer over.

Je hoeft niets te doen. Je werkgever meldt je af bij Pensioenfonds Meubel. We blijven je informeren over jouw pensioen. Controleer daarom of je e-mailadres in jouw profiel klopt of vul uw e-mailadres in.

Uniform Pensioenoverzicht

Ben je nog in dienst in de meubelbranche dan ontvang je één keer per jaar digitaal een pensioenoverzicht. Je kunt je Uniform Pensioenoverzicht terugvinden in Mijn Pensioen. Werk je niet meer in de meubelindustrie, tentoonstellingsbouw of orgelbouw? Dan ontvang je iedere vijf jaar een pensioenoverzicht.

Je kunt je Uniform Pensioenoverzicht terugvinden in Mijn Pensioen.

Ja. Als je waardeoverdracht is verwerkt, maakt het overgedragen pensioen deel uit van je pensioen. Indien de waardeoverdracht heeft plaatst gevonden in het lopende jaar dan zie je de extra aanspraken terug op het Uniform Pensioenoverzicht van het volgende jaar.

In lijn met landelijke afspraken vermelden pensioenfondsen in het pensioenoverzicht alleen bruto bedragen. Benieuwd naar (een indicatie van) de netto bedragen? Check dan je gegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Via jouw werkgever hebben wij je loongegevens ontvangen. Je pensioenbedragen zijn gebaseerd op jouw loongegevens. Kloppen je pensioenbedragen niet? Neem dan contact op met je werkgever

Met pensioen gaan

Ja, dat kan. Maar dat heeft wel gevolgen voor de hoogte van je pensioen. Je bouwt namelijk minder pensioen op én het pensioen moet langer worden uitgekeerd. Wil je eerder met pensioen dan je AOW-leeftijd? Vraag dit dan uiterlijk zes maanden voordat je met pensioen wilt zelf aan via de planner.

In principe gaat je pensioen in als je 67 wordt. Je kunt vanaf vijf jaar voor je AOW-leeftijd met pensioen. En je kunt het pensioen uitstellen tot uiterlijk 70 jaar. In de Op Koers-planner bereken je de financiële gevolgen van de keuzes die je hebt.

Je ontvangt zes maanden voordat je de AOW leeftijd bereikt automatisch een aanvraagformulier van ons.

In de pensioenregeling die cao-partijen hebben afgesloten, staat dat je jaarlijks 1,8% aan ouderdomspensioen opbouwt. ‘Hoeveel pensioen’ die 1,8% is, is voor iedereen anders. Die 1,8% is namelijk het percentage van je salaris (tot € 60.195) minus € 15.356 (2018). Je vindt een indicatie van de hoogte van je pensioen op je Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Scheiden

Stuur het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding binnen 2 jaar na je scheiding volledig ingevuld op naar Pensioenfonds Meubel. Hebben jij en je partner afwijkende afspraken vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of in echtscheidingsconvenant? Stuur hiervan dan een kopie mee.

In dit geval heeft je ex-partner nog steeds recht op een deel van jouw pensioen. Je moet de verdeling en de betaling zelf met je partner regelen. Wij zullen een berekening maken omtrent de hoogte van je pensioen waar je ex-partner recht op heeft. De daadwerkelijke maandelijkse betaling zal je zelf aan je partner moeten betalen.

Je kunt samen andere afspraken maken. Deze moet je vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

Ja, tenzij je daarover andere afspraken hebt vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Dit is afhankelijk van hoe je jouw pensioen hebt verdeeld. Als je hebt gekozen voor verevening krijg je weer het volledige pensioen. Als je hebt gekozen voor conversie vervalt het pensioendeel van je ex-partner.

Als je voor 2012 al pensioen opbouwde bij Pensioenfonds Meubel, dan heb je ook partnerpensioen opgebouwd. Op het moment dat je uit elkaar gaat, houdt je partner recht op het partnerpensioen dat je tijdens jullie relatie hebt opgebouwd. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Als je na 2012 bent gestart met pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Meubel, dan heb je geen partnerpensioen opgebouwd. Omdat je niks hebt opgebouwd, kan er ook niks verdeeld worden. Meer informatie over het bijzonder partnerpensioen lees je in artikel 23 van het pensioenreglement: Scheiding en het opgebouwd partnerpensioen.

Wij hebben je loongegevens via je werkgever ontvangen. Jouw pensioenbedragen zijn gebaseerd op je loongegevens. Kloppen jouw pensioenbedragen niet? Neem dan contact op met je werkgever. Je e-mailadres kun je zelf wijzigen. Dit doe je via je profiel in Mijn Pensioen.

Bij verevening blijft het deel van je pensioen voor je ex-partner gekoppeld aan jouw pensioen. Als je met pensioen gaat, gaat ook het pensioen voor je ex-partner in. Bij conversie wordt het pensioendeel voor je ex-partner een zelfstandig pensioen. Je ex-partner mag dan zelf beslissen wanneer het pensioen in gaat. Let op: als je kiest voor conversie en je ex-partner overlijdt, dan vervalt het pensioendeel van je ex-partner. Kortom, jij hebt dan geen recht op dit deel van het pensioen. Bij verevening krijg je in deze situatie weer het volledige pensioen (dus ook het deel van je ex-partner).

Wijzigingen doorgeven

Je kunt je e-mailadres doorgeven via Mijn Pensioen, de online omgeving van Pensioenfonds Meubel. Om in te loggen heb je een DigiD nodig.

Als je bankrekeningnummer wijzigt, dan geef je dat door via het contactformulier op de website. Let op: hierbij moet ook een kopie van je bankafschrift of bankpas aan worden toegevoegd.

Nee, dat hoeft niet. Als je binnen Nederland verhuist ontvangt Pensioenfonds Meubel je adresgegevens automatisch via de gemeentelijke administratie. Als je naar het buitenland verhuist, moet je je adreswijziging wel doorgeven.

Als je naar het buitenland verhuist, moet je je adreswijziging zelf doorgeven. Ook als je al in het buitenland woont en daar verhuist. Wij ontvangen die informatie namelijk niet van het land waar je woont. Geef je adres digitaal door via het contactformulier of stuur een brief naar:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven
Postbus 55
3400 AB IJsselstein

Mijn partner

Als je gaat trouwen, dan wordt je partner automatisch bij ons aangemeld. Hier hoef je zelf niks voor te regelen. Dit gebeurt ook automatisch als je een geregistreerd partnerschap aangaat. Alleen als je ongehuwd samenwoont, moet je je partner zelf bij ons aanmelden. Dit doe je via het formulier Aanmelding / beëindiging partnerrelatie of door een brief én een kopie van het samenlevingscontract te sturen naar:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven
Postbus 55
3400 AB IJsselstein

Als je samenwoont en wilt dat je partner een partnerpensioen ontvangt als je overlijdt, dan moet je je partner zelf bij ons aanmelden. Dit doe je via het formulier Aanmelding / beëindiging partnerrelatie of door een brief én een kopie van het samenlevingscontract te sturen naar:

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven
Postbus 55
3400 AB IJsselstein