U bent verantwoordelijk voor een tijdige premiebetaling. Dat is een voorwaarde om de pensioenregeling goed te kunnen uitvoeren.

U betaalt de pensioenpremie per maand

Uw maandnota wordt achteraf in rekening gebracht. Als de pensioenpremie niet vóór de betaaldatum op de factuur betaald is, ontvangt u een betalingsherinnering.

U kunt de premies niet voor de betaaldatum betalen

Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor u de pensioenpremies niet voor de betaaldatum kunt betalen? Neem contact met ons op en leg duidelijk uit wat uw situatie is. We zoeken dan samen met u naar een oplossing.

U hebt alleen recht op uitstel van betaling als wij u dit toekennen

Totdat uw aanvraag is afgerond, bent u verplicht de pensioenpremies vóór de betaaldatum te betalen.