U betaalt de pensioenpremie per maand. Deze wordt achteraf in rekening gebracht en is gebaseerd op het laatste werknemersbestand dat bij ons bekend is.

De premie wordt berekend over het pensioengevend loon

We doen dat op basis van de premiepercentages. Het pensioengevend loon minus de franchise is de pensioengrondslag. Het overwerk van het afgelopen jaar telt ook mee voor het pensioengevend loon. Toeslagen op de loongegevens, zoals een cao-verhoging, worden ook meegerekend bij het vaststellen van de pensioenpremie.

We rekenen alsof het een fulltime dienstverband is

Voor werknemers met een parttime dienstverband wordt ook het overwerk berekend alsof sprake zou zijn van een fulltime dienstverband.

U betaalt de premie 

De helft van de premie mag u inhouden op het loon van uw werknemers. In het premieoverzicht staat de voorgestelde verdeling.