Premiegegevens 2020

Regeling Franchise Maximum
pensioengevend loon
Premie

Meubel-regeling

Meubel
accent-regeling

€ 14.729

€ 21.076

€ 61.405

€ 61.405

23,7% van de pensioengrondslag

26,5% van de pensioengrondslag

Later met pensioen: wanneer stopt de premiebetaling?

Werkt uw werknemer door tot na de pensioendatum volgens het pensioenreglement? Dan stopt de premiebetaling voor het Pensioenfonds Meubel toch op de oorspronkelijke pensioendatum.