Premiegegevens 2019

FranchiseMaximum pensioengevend loonPremie
€ 14.356€ 60.79722,7% van de pensioengrondslag

Later met pensioen: wanneer stopt de premiebetaling?

Werkt uw werknemer door tot na de pensioendatum volgens het pensioenreglement? Dan stopt de premiebetaling voor het Pensioenfonds Meubel toch op de oorspronkelijke pensioendatum.