De pensioenpremie wordt elke maand in rekening gebracht. De premie is berekend op basis van het laatste werknemersbestand dat bij ons bekend is. Het is afhankelijk van je pensioenregeling wat de kosten voor de pensioenregeling zijn. Pensioenfonds Meubel heeft twee pensioenregelingen: regeling A voor werknemers uit de meubelbranche, tentoonstellingsbouw of orgelbouw en regeling B voor werknemers uit de houthandel.

De premie is een percentage van de pensioengrondslag

De hoogte van de premie voor regeling A is 23,7% van de pensioengrondslag (in 2020). Voor regeling B is de premie 26,4% van de pensioengrondslag (in 2020). De pensioengrondslag is het deel van het loon dat meetelt voor de pensioenopbouw. De pensioengrondslag is op basis van een bruto fulltime jaarsalaris, inclusief het vakantiegeld. Voor werknemers in de meubelbranche en orgelbouw telt de overwerkvergoeding en ploegentoeslag ook mee. Voor werknemers in de houthandel tellen alleen de vaste eindejaarsuitkering en vaste gratificaties mee. Het deel van het bruto fulltimejaarsalaris waarover pensioen wordt opgebouwd heeft een ondergrens en een bovengrens. In regeling A geldt een ondergrens (de franchise) van € 14.729 (in 2020) en voor regeling B is de ondergrens € 21.076 (in 2020). De bovengrens is voor beide regelingen € 61.405 (in 2020). Als je ook een excedentregeling hebt afgesloten voor de werknemers telt als maximum € 110.111 (in 2020). Als een werknemer parttime werkt, wordt de pensioengrondslag vermenigvuldigd met het parttimepercentage.

De pensioenpremie wordt elke maand achteraf in rekening gebracht

Pensioenfonds Meubel factureert de kosten van de pensioenregeling bij jou als werkgever. De werknemersbijdrage houd je in op het salaris van de werknemers. De werknemersbijdrage voor de basispensioenregeling is de helft van de premie.