Het is goed om te weten dat er via Pensioenfonds Meubel niet alleen een ouderdomspensioen is geregeld. Via het pensioenfonds is je werknemer namelijk ook verzekerd voor het geval de werknemer arbeidsongeschikt raakt.

Premievrije pensioenopbouw

Als de werknemer arbeidsongeschikt raakt, zorgt Pensioenfonds Meubel ervoor dat er toch ouderdomspensioen wordt opgebouwd. Jij en je werknemer hoeven voor het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt is, geen premie te betalen. Hoeveel pensioen wordt opgebouwd is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage. In het schema hieronder zie je hoeveel pensioen de werknemers op blijven bouwen. Stel, de werknemer is bijvoorbeeld voor 43% arbeidsongeschikt. De werknemer bouwt dan nog 25% van het pensioen op dat voorheen werd opgebouwd. Voor het deel dat de werknemer blijft werken, bouwt de werknemer gewoon pensioen op.

Je bent arbeidsongeschikt voor: Je bouwt op over dit % van je pensioengevend loon verminderd met de franchise:
Minder dan 35% 0%
35% tot 45% 25%
45% tot 65% 50%
65% tot 100% 100%

Aanvullend regelen: een WIA-excedentverzekering

Je kunt er voor kiezen om een WIA-excedentverzekering af te sluiten voor je werknemers. Omdat de uitkering van UWV gebaseerd is op een maximumsalaris, kan het zijn dat de uitkering veel lager is dan het salaris van je arbeidsongeschikte werknemer. In 2020 is deze ‘WIA-grens’ € 57.232. Als een werknemer meer verdient en de werkgever de WIA-excedentverzekering heeft afgesloten, krijgt je werknemer naast de uitkering van UWV ook een uitkering van het pensioenfonds.