Het is goed om te weten dat er via Pensioenfonds Meubel niet alleen een ouderdomspensioen is geregeld. Via het pensioenfonds is je werknemer namelijk ook verzekerd voor het geval de werknemer overlijdt tijdens zijn dienstverband bij jou.

Een partnerpensioen

Je werknemers zijn verzekerd voor een partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt - als de werknemer overlijdt - aan de partner uitbetaald. De partner krijgt dit pensioen de rest van zijn of haar leven. De hoogte van het pensioen voor de partner is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat de werknemer zou krijgen op zijn of haar 68e.

Wat is de definitie van partner in het pensioenreglement?

Pensioenfonds Meubel verstaat onder ‘partner’ degene met wie een werknemer is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Als een werknemer officieel samenwoont (dus een samenlevingscontract heeft afgesloten bij de notaris) komt de partner ook in aanmerking voor het partnerpensioen. De precieze voorwaarden staan in het pensioenreglement.

Een wezenpensioen

Naast het partnerpensioen zijn je werknemers ook verzekerd voor een wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt - als de werknemer overlijdt - aan de achterblijvende kinderen uitbetaald. De kinderen krijgen dit pensioen tot hun 18e of tot hun 27e als zij nog studeren. De hoogte van het pensioen voor de kinderen is ongeveer 14% van het ouderdomspensioen dat de werknemer zou krijgen op zijn of haar 68e.

Een extra verzekering: de Anw-hiaatverzekering

Je kunt je werknemers een extra verzekering aanbieden: de Anw-hiaatverzekering. Dit is een tijdelijke uitkering voor de partner als de werknemer overlijdt. De hoogte van de premie hangt af van het verzekerde bedrag en van de leeftijd (van de werknemer en de partner). De werkgever houdt de premie in op het loon. Je werknemer kiest zelf of de Anw-hiaatverzekering wel of niet wordt afgesloten.