Via de pensioenregeling bouwt een werknemer ouderdomspensioen op: het inkomen voor later. Pensioenfonds Meubel heeft twee pensioenregelingen: de regeling A voor werknemers uit de meubelbranche, tentoonstellingsbouw of orgelbouw en de regeling B voor werknemers uit de houthandel.

De pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het deel van het loon dat meetelt voor de pensioenopbouw. De pensioengrondslag is op basis van een bruto fulltime jaarsalaris, inclusief het vakantiegeld. Voor werknemers in de meubelbranche en orgelbouw telt de ploegentoeslag en overwerkvergoeding ook mee. Voor werknemers in de houthandel tellen alleen de vaste eindejaarsuitkering en vaste gratificaties mee. Het deel van het bruto fulltimejaarsalaris waarover pensioen wordt opgebouwd heeft een ondergrens en een bovengrens. In regeling A geldt een ondergrens (de franchise) van € 14.729 (in 2020) en voor regeling B is de ondergrens € 21.076 (in 2020). De bovengrens is voor beide regelingen € 61.405 (in 2020). Als je ook een excedentregeling hebt afgesloten voor de werknemers telt als maximum € 110.111 (in 2020). Neem contact met ons op als je interesse hebt in het afsluiten van de excedent-regeling. 

De pensioenopbouw in één jaar

De werknemer bouwt in één jaar de pensioengrondslag x het opbouwpercentage aan pensioen op. Het opbouwpercentage in regeling A is 1,72%. In regeling B is dit 1,875%. Als de werknemer 68 jaar wordt, tellen we al deze stukjes pensioen bij elkaar op en dat is het pensioen dat de werknemer elk jaar, de rest van zijn of haar leven gaat krijgen.