Uw werknemers bouwen bij Pensioenfonds Meubel niet alleen ouderdomspensioen op voor zichzelf, maar ook partnerpensioen. Partnerpensioen is een uitkering voor de partner van uw werkgever bij diens overlijden. Wij kennen een basisregeling voor iedereen en een excedentregeling voor hogere inkomens (van € 60.797 tot € 107.593). U heeft de vrije keus om wel of niet mee te doen aan de excedentregeling. De basisregeling is verplicht.