De premie komt voor de helft voor rekening van de werknemer en de andere helft betaalt u. De werknemersbijdrage van de premie houdt u in op het salaris.

Premieberekening

De premie bedraagt 22,7% van de pensioengrondslag. Hoeveel premie voor je pensioen wordt betaald is afhankelijk van de pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend loon min de franchise. Bij je pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die je later van de overheid krijgt. Over een deel van je loon bouw je daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2019 is de franchise € 14.356. 

Maximum pensioengevend loon

Voor de basisregeling geldt een maximaal pensioengevend loon van € 60.797. Biedt u als werkgever ook de excedentregeling aan? Daarvoor geldt een maximum van € 107.593. 

Pensioenopbouw 1,75% 

Over het brutoloon minus de franchise bouwen uw medewerkers jaarlijks 1,75% aan ouderdomspensioen op. 

Rekenvoorbeeld:

Stel, uw werknemer is 25 jaar. Hij verdient € 34.356 bruto per jaar. € 34.356 – € 14.356 (franchise) = € 20.000. Dit bedrag noemen we de pensioengrondslag. Over dit bedrag bouwt uw medewerker in dat jaar 1,75% pensioen op. 1,75% van € 20.000 = € 350. Stel dat uw medewerker tot zijn 67e bij u in dienst zou zijn (dus nog 42 jaar) en dit salaris zou blijven verdienen, dan zou hij vanaf je 67e ieder jaar naast zijn AOW dus 42 x € 350 = € 14.700 uitgekeerd krijgen van Pensioenfonds Meubel. Dit is een bruto bedrag.