Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over één pensioenregeling voor de gehele bedrijfstak.

Voor wie geldt de verplichtstelling? 

U bent als werkgever in de meubelindustrie wettelijk verplicht om uw werknemers aan te melden bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven, Kortweg Pensioenfonds Meubel.

Voordat we u inschrijven, kijken we eerst of u onder de verplichtstelling valt. We kijken daarbij ook naar uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Als u aan alle voorwaarden voldoet, schrijven we u in. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

U kunt zich ook vrijwillig aansluiten

Valt u niet onder de verplichtstelling, maar is uw bedrijf wel verwant aan de meubelindustrie? Of zijn uw bedrijfsactiviteiten veranderd? En wilt u wel deelnemen aan de pensioenregeling? Dan kunt u een verzoek voor vrijwillige aansluiting indienen. Neem in dat geval contact met ons op.

Voor vrijstelling gelden regels

In speciale situaties kunnen werkgevers namens hun werknemers vrijstelling van de verplichtstelling vragen. Wanneer dit kan en hoe dat moet, staat omschreven in het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000.