Als werkgever kunt u uw pensioenzaken snel en gemakkelijk online regelen via Pensioenaangifte. Dit is uw persoonlijke en beveiligde omgeving voor uw pensioenadministratie. Afhankelijk van uw eigen organisatie en administratie kunt u gegevens handmatig of automatisch invoeren. Geef veranderingen in uw personeelsbestand zo snel mogelijk aan ons door. 

Binnen een maand ontvangen wij van u een melding van de volgende gebeurtenissen:

  • werknemer gaat uit dienst
  • een nieuwe werknemer
  • werknemer gaat met onbetaald verlof
  • werknemer gaat met ouderschapsverlof
  • werknemer maakt gebruik van demotieregeling
  • werknemer overlijdt 
  • werknemer is langer dan twee jaar ziek

Wilt u een aanvraag voor ouderschapsverlof indienen met het Formulier Ouderschapsverlof? Mutaties en salarisopgaven voor ouderschapsverlof moeten ook via dit formulier aan het fonds worden doorgegeven.