Nieuwe werknemers 

Binnen een maand na indiensttreding meldt u werknemers aan via Pensioenaangifte. Daarna ontvangt uw werknemer een brief met informatie over de pensioenregeling. Uitzendkrachten en stagiaires hoeft u niet aan te melden.

Werknemers die weggaan 

Als een werknemer bij u weggaat, geef dit binnen een maand door. Dan stopt de premiebetaling. Blijft uw werknemer wel in de sector werken? Dan bouwt hij via zijn nieuwe werkgever verder aan zijn pensioen bij Pensioenfonds Meubel. 

U hebt geen personeel meer

De premiebetaling stopt als u geen personeel meer hebt. Stuur ons dan de Verklaring geen personeel. Ook al heeft u al uw werknemers afgemeld, uw aansluiting met Pensioenaangifte blijft bestaan. Daarom vragen wij toch ieder jaar de loongegevens bij u op.