Als je in Nederland verhuist, hoeft je dit niet aan ons door te geven. We krijgen dit automatisch door via de gemeente.  Als je naar het buitenland verhuist, moet je ons op de hoogte houden van een aantal zaken.

Als je in het buitenland woont

Als je in het buitenland woont, krijgt het pensioenfonds geen informatie over je verhuizing, je nieuwe adres of als je burgerlijke staat verandert. Daarom is het belangrijk dat je ons op de hoogte houdt van deze zaken.