Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. De overheid geeft beperkte financiële ondersteuning bij overlijden van de partner. De Anw-uitkering is aan voorwaarden gebonden en tijdelijk. Het inkomensgat dat hierdoor kan ontstaan noemen we Anw-hiaat. Bij Pensioenfonds Meubel kun je hiervoor een verzekering afsluiten.   

Anw-hiaatverzekering afsluiten

Heeft je partner zelf onvoldoende inkomen of vind je dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, dan kun je via het pensioenfonds wat extra’s regelen voor het geval je overlijdt. Pensioenfonds Meubel heeft hiervoor de Anw-hiaatverzekering. Dat is een verzekering waarmee je het inkomensverlies bij overlijden gedeeltelijk kunt opvangen. 

Vrijwillig

De Anw-hiaatverzekering is een vrijwillige verzekering. Jij bepaalt zelf de hoogte van de uitkering die je wilt verzekeren. De uitkering start als je overlijdt en stopt als je partner een AOW-uitkering ontvangt. De hoogte van de premie hangt af van: 

  • De hoogte van het verzekerde bedrag. Dat bepaal je zelf. Je mag elk uit te keren bedrag kiezen tussen € 7.700 en € 15.400 bruto per jaar
  • Je leeftijd en die van je partner 

Rekenvoorbeeld

Stel je partner en jij zijn allebei 40 jaar oud en je wilt een verzekerde jaarlijkse uitkering van € 10.000 bruto. Dan is de premie € 17 bruto per maand.
De premie is aftrekbaar voor de belasting. Meestal houdt je werkgever de premie in op je loon. Hij draagt de premie af aan het pensioenfonds. De hoogte van de premie kan elk jaar een klein beetje wijzigen. Dat komt omdat jij en je partner elk jaar een jaartje ouder zijn en de kansen op overlijden daardoor groter worden. Daar staat tegenover dat de maximale uitkeringsduur van de verzekering (tot 67-jarige leeftijd van je partner)  korter wordt. 

Stopt bij pensionering

Het Anw-hiaatpensioen is een risicoverzekering. De verzekering stopt automatisch als je met pensioen gaat of uit dienst gaat. Je partner heeft dan geen recht meer op de uitkering.