Word je arbeidsongeschikt? Dan is er vanuit het pensioenfonds een en ander geregeld. Allereerst gaat je pensioenopbouw (gedeeltelijk) door en ontvang je mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds.

Premievrij

Als je voor minstens 35% arbeidsongeschikt bent verklaard volgens de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), kun je een verzoek bij het fonds indienen voor premievrije (kosteloze) voortzetting van je pensioenopbouw. Je pensioenopbouw gaat dan dus gewoon door alsof je nog werkzaam bent. De mate van voortzetting van je pensioenopbouw is gekoppeld aan de mate van arbeidsongeschiktheid. 

WIA-excedentregeling

Als je volledig of voor een deel arbeidsongeschikt raakt, krijg je een WIA-uitkering van de overheid. Deze uitkering is gebaseerd op een maximumsalaris. In 2019 is deze 'WIA-grens' € 55.927. Verdien je meer? Mogelijk kun je dan gebruik maken van de WIA-excedentregeling van Pensioenfonds Meubel. 
Vraag je werkgever wat er voor jou is geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Je komt alleen in aanmerking voor deze verzekering als je werkgever de WIA-excedentregeling heeft afgesloten bij ons.

IP-plusregeling

Ben je arbeidsongeschikt? En ontvang je een volledige WIA-uitkering of een volledige of gedeeltelijke WAO-uitkering? Dan kun je recht hebben op een aanvulling op de WIA- of WAO-uitkering. Die aanvulling ontvang je in de vorm van een invaliditeitspensioen uit de IP-plusregeling van Pensioenfonds Meubel.