Jij en je werkgever betalen ieder de helft van je pensioenpremie. Je werkgever houdt je premie in op je brutoloon. De hoogte van de premie zie je op je loonstrook. 

Lagere opbouw

Van de premie die wordt ingelegd, bouw je pensioen op. Voor 2019 bedraagt de jaarlijkse pensioenopbouw 1,75% van je pensioengrondslag. Dit percentage kan veranderen. Pensioenfonds Meubel kan besluiten de jaarlijkse pensioenopbouw te verhogen of te verlagen. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld de stand van de rente of verdere toename van onze levensverwachting.