Bij Pensioenfonds Meubel bouw je onder meer ouderdomspensioen op. Dit is de pensioenuitkering die je voor de rest van je leven ontvangt vanaf het moment dat je met pensioen gaat.

Onze pensioenregeling

Hoeveel pensioen je straks ontvangt van Pensioenfonds Meubel, hangt vooral af van de hoogte van het salaris dat je hebt verdiend en het aantal jaren dat je in de meubelindustrie hebt gewerkt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf het moment dat je met pensioen gaat maandelijks uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Maximum salaris voor pensioen

Je bouwt pensioen op over je salaris tot het ‘maximaal pensioengevend loon’. In 2019 is dit € 60.797. Verdien je jaarlijks meer? Dan kun je mogelijk deelnemen aan de excedentregeling. Of je hieraan kunt deelnemen, verschilt per werkgever. De excedentregeling biedt de mogelijkheid om tot een bruto-salaris van € 107.593 pensioen op te bouwen. 

Pensioen over je salaris tot maximaal € 60.797

Je pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Wat houdt dat in? Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Je bouwt niet over je hele brutoloon pensioen op. Pensioenfondsen moeten namelijk rekening houden met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt (omdat je later AOW ontvangt), heet ‘franchise’. In 2019 is de franchise € 14.356. Over het brutoloon (tot maximaal € 60.797) min de franchise bouw je jaarlijks 1,75% aan ouderdomspensioen op. 

Rekenvoorbeeld:

Stel, je bent 25 jaar. Je verdient nu € 34.356 bruto per jaar. € 34.356 – € 14.356 (franchise) = € 20.000. Dit bedrag noemen we de pensioengrondslag. Over dit bedrag bouw je in dit jaar 1,75% pensioen op. 1,75% van € 20.000 = € 350. Stel dat je tot je 67e in dienst zou zijn (dus nog 42 jaar) en dit salaris zou blijven verdienen, dan zou je vanaf je 67e ieder jaar naast je AOW dus 42 x € 350 = € 14.700 uitgekeerd krijgen van Pensioenfonds Meubel. Dit is een bruto bedrag.