Als je overlijdt is er een uitkering geregeld voor je partner. Dat noemen we partnerpensioen. 

Hoe zit dat?

Zolang je deelneemt aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Meubel is er een partnerpensioen voor je partner verzekerd. Als jij overlijdt krijgt je partner levenslang elke maand een uitkering. Het partnerpensioen is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat jij zou ontvangen als je tot je pensionering bij Pensioenfonds Meubel zou blijven werken. Of je partner ook bij overlijden na pensionering een partnerpensioen ontvangt is afhankelijk van twee zaken:

  • Heb je voor 2012 deelgenomen aan de pensioenregeling bij Bpf meubel? Dan heb je ook een ‘potje’ partnerpensioen opgebouwd. In dat geval is dat partnerpensioen voor je partner ook beschikbaar indien je na pensioneren komt te overlijden. Behalve als je andere keuzes maakt op het moment dat je met pensioen gaat.
  • Op het moment dat je met pensioen gaat, heb je de mogelijkheid om een stukje van je ouderdomspensioen om te zetten in (extra) partnerpensioen. Voor iedereen die voor 2012 al pensioen opbouwde bij Pensioenfonds Meubel, is er al een (stukje) partnerpensioen opgebouwd. Je kunt ervoor kiezen dit opgebouwde partnerpensioen om te ruilen voor extra ouderdomspensioen voor jezelf. Maar je kunt ook kiezen voor het tegenovergestelde: juist extra partnerpensioen. In dat geval ruil je daarvoor een stukje ouderdomspensioen in.  

De hoogte van het partnerpensioen vind je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wie heeft recht op partnerpensioen?

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft je partner bij je overlijden gedurende je loopbaan in de meubelbranche recht op partnerpensioen. Je partner aanmelden is niet nodig. Dit krijgen we automatisch door via de Basisregistratie Personen (BRP). Let op: ook als je ongehuwd samenwoont, komt je partner na je overlijden onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor partnerpensioen. Het is dan wel belangrijk dat je partner bij ons bekend is. Meld de partner waarmee je samenwoont aan bij ons.

De voorwaarden voor partnerpensioen zijn:

  • Je hebt een notarieel samenlevingscontract
  • Je hebt het samenlevingscontract voor je pensioendatum afgesloten
  • Jij en je partner hebben elkaar aangewezen als begunstigde voor het partnerpensioen