Het Nederlandse pensioen bestaat uit twee of drie onderdelen: AOW-pensioen van de overheid, ouderdomspensioen dat je via je werk opbouwt en eventueel extra pensioen dat je zelf opbouwt. 

3 pijlers

Pensioen kan dus uit drie onderdelen bestaan:

  • De AOW is een basispensioen van de overheid voor iedereen. De leeftijd waarop je deze uitkering krijgt, verschuift stapsgewijs naar 67 jaar in 2021. Daarna stijgt de AOW-leeftijd verder afhankelijk van de levensverwachting.
  • Het ouderdomspensioen is het pensioen dat je bij je werkgever opbouwt. Dit krijg je op je 67e
  • Eigen pensioenvoorzieningen. Die regel je zelf, bijvoorbeeld bij een bank of verzekeraar. 

Deze drie onderdelen vormen de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen regelen voor de periode na ons pensioen.