Tijdens je loopbaan in de meubelbranche, heb je een aantal keuzes met betrekking tot je pensioen. 

Waardeoverdracht: Je vorige pensioen(en) meenemen

Heb je voordat je in de meubelbranche kwam werken en pensioen ging opbouwen bij Pensioenfonds Meubel nog ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kun je je pensioen ‘meenemen’ naar Pensioenfonds Meubel. Je kunt het vergelijken met twee spaarrekeningen, waarvan je er een opheft en het saldo overmaakt naar de andere spaarrekening. Net als bij een spaarrekening kunnen er dingen net even anders zijn. Het rentepercentage bijvoorbeeld. Bij pensioenfondsen is het net zo, maar dan nog wat ingewikkelder omdat pensioenregelingen inhoudelijk van elkaar kunnen verschillen. Je kunt voor waardeoverdracht kiezen maar het is niet verplicht. Of het verstandig is hangt onder andere af van de kwaliteit van de pensioenregeling ende mate waarin een pensioenfonds financieel gezond is. Om een goede afweging te kunnen maken, is het daarom verstandig naar deze zaken te kijken én eerst een offerte op te vragen bij Pensioenfonds Meubel. Ook vind je over dit onderwerp duidelijke informatie op www.pensioenkijker.nl.

Waardeoverdracht vraag je aan via het formulier dat we hiervoor hebben. Pas nadat je de offerte van Pensioenfonds Meubel accordeert en terugstuurt, wordt de waardeoverdracht in gang gezet.

Als je ergens anders gaat werken kun je mogelijk ook het pensioen dat je bij ons opbouwde meenemen naar het nieuwe pensioenfonds waar je terechtkomt. Ook daarvoor geldt natuurlijk dat je  goed moet afwegen of je er beter of slechter van wordt.    

Krijg je later genoeg pensioen? Of moet je actie ondernemen?

Een van de meest belangrijke vragen rond je pensioen is of het genoeg is. Het is tegelijkertijd ook een van de meest lastige vragen. Wat genoeg is voor de een is te weinig voor de ander. Bovendien, hoe kom je erachter wat je later nodig hebt en wat je nu opgebouwd zou moeten hebben? Om je te helpen met dit vraagstuk biedt Pensioenfonds Meubel je Op Koers aan. In Op Koers kun je in 10 minuten tijd je financiële plaatje schetsen. Dan weet je waar je staat. Ook zie je wat je kunt doen als jouw situatie daarom vraagt. Elk jaar even doen!

Heb je een partner? Denk dan na over een Anw-hiaatverzekering

Als je een partner hebt (huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst) heeft je partner recht op partnerpensioen als jij komt te overlijden. Partnerpensioen is een levenslange uitkering voor je partner.  Als die partnerpensioenuitkering niet hoog genoeg is naar jullie wens, bestaat de mogelijkheid een extra verzekering bij het pensioenfonds af te sluiten. Deze verzekering keert aanvullend uit in het geval je komt te overlijden.