Zolang je deelneemt aan de pensioenregeling bij Pensioenfonds Meubel, is er voor je (eventuele) kinderen een wezenpensioen geregeld. Het wezenpensioen ontvangen je kinderen als je overlijdt. Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat je had kunnen opbouwen als je tot je pensioenleeftijd had gewerkt. Je kinderen krijgen tot de leeftijd van 18 jaar een uitkering. Zolang ze naar school gaan of studeren, ontvangen ze het wezenpensioen tot de leeftijd van 27 jaar. De hoogte van het wezenpensioen vind je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).