Overslaan en naar inhoud gaan

Arbeidsongeschikt

Je wilt weten wat er voor je pensioen is geregeld als je arbeidsongeschikt raakt. Het antwoord is: je blijft pensioen bij ons opbouwen als je arbeidsongeschikt raakt. 

Arbeidsongeschikt: je blijft pensioen opbouwen

Als je arbeidsongeschikt raakt, blijf je pensioen bij ons opbouwen:  

  • Over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Wij betalen de premie. Een voorwaarde is wel dat je pensioen bij ons opbouwde op het moment dat je arbeidsongeschikt werd.
  • Over het deel dat je (mogelijk) nog werkt. Jij en je werkgever betalen de premie.

Hoeveel wij betalen hangt af van je situatie

Wij betalen de pensioenopbouw over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Hoeveel we betalen, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat je arbeidsongeschikt bentPercentage pensioenopbouw dat wij betalen
65% - 100%100%
45% - 65%50%
35% - 45%25%
Minder dan 35%0%

Mogelijk krijg je arbeidsongeschiktheidspensioen

Verdien je meer dan € 61.405 bruto per jaar (bedrag 2021)? Dan krijg je een arbeidsongeschiktheidspensioen als je werkgever hiervoor een verzekering bij ons heeft afgesloten. Je krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen over het deel van je bruto jaarloon dat hoger is dan € 61.405. Hoeveel je precies krijgt, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.