Overslaan en naar inhoud gaan

Arbeidsongeschikt

Je wilt weten wat er voor je pensioen is geregeld als je arbeidsongeschikt raakt. Het antwoord is: je blijft pensioen bij ons opbouwen als je arbeidsongeschikt raakt. 

Arbeidsongeschikt: je blijft pensioen opbouwen

Als je arbeidsongeschikt raakt, blijf je pensioen bij ons opbouwen:  

  • Over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Wij betalen de premie. Een voorwaarde is wel dat je pensioen bij ons opbouwde op het moment dat je arbeidsongeschikt werd.
  • Over het deel dat je (mogelijk) nog werkt. Jij en je werkgever betalen de premie.

Hoeveel wij betalen hangt af van je situatie

Wij betalen de pensioenopbouw over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Hoeveel we betalen, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat je arbeidsongeschikt bentPercentage pensioenopbouw dat wij betalen
65% - 100%100%
45% - 65%50%
35% - 45%25%
Minder dan 35%0%

Mogelijk krijg je arbeidsongeschiktheidspensioen

Verdien je meer dan € 63.554 bruto per jaar (bedrag 2022)? Dan krijg je een arbeidsongeschiktheidspensioen als je werkgever hiervoor een WIA-excedentverzekering bij ons heeft afgesloten. Je krijgt arbeidsongeschiktheidspensioen over het deel van je bruto jaarloon dat hoger is dan € 63.554. Hoeveel je precies krijgt, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent.

Arbeidsongeschikt vóór 2014

Als je arbeidsongeschikt raakt, blijf je onder bepaalde voorwaarden (gedeeltelijk) pensioen opbouwen. Wij betalen dan de premie voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Of wij de premie doorbetalen kan je zien op je pensioenoverzicht. Ontving je al vóór 2014 een WAO- of WIA-uitkering én betalen wij nog geen premie voor jouw pensioenopbouw? Dan kom je hier misschien alsnog voor in aanmerking. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent ziek geworden terwijl je deelnemer was aan deze pensioenregeling.
  • Je was deelnemer op het moment dat je WAO- of WIA-uitkering inging.
  • Je was toen minimaal 25% arbeidsongeschikt. We kijken naar het percentage dat je arbeidsongeschikt bent volgens het UWV.

Ontving je al vóór 2014 een WAO- of WIA-uitkering en voldoe je aan deze drie voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Wij kijken dan of we ook voor jou de premie kunnen doorbetalen. Ben je arbeidsongeschikt geworden na 2014 dan hoef je geen contact met ons op te nemen. Als je aan de voorwaarden voldoet dan betalen wij al de premie voor jouw pensioen.