Overslaan en naar de inhoud gaan

Actueel

Vacature in de auditcommissie van Pensioenfonds Meubel


In de auditcommissie van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (Pensioenfonds Meubel) ontstaat per 1 juli 2021 een vacature omdat de zittingstermijn van één van de huidige leden eindigt. Pensioenfonds Meubel is het pensioenfonds voor de Meubelindustrie en Interieurbouw, de Orgelbouw, de Tentoonstellingsbouw en de Houthandel. 

Lees meer

Pensioenfondsen Meubel en PHJ besluiten samen te gaan  


Pensioenfonds Meubel en Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) willen samen verder. De samenvoeging zorgt voor schaalvoordelen voor beide partijen en een robuuste organisatie. Het resultaat: lagere kosten en een toekomstbestendig pensioen. Groot voordeel hierbij is dat beide pensioenregelingen en sectoren een grote verwantschap hebben.

Lees meer

Verhoging pensioen voormalig Bedrijfstakpensioenfonds Houthandel


Deelnemers van voormalig Bedrijfstakpensioenfonds Houthandel krijgen een eenmalige verhoging van het pensioen.

Lees meer

Dekkingsgraad in januari


Eind januari is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds gedaald van 106,2% naar 105,7%. De beleidsdekkingsgraad is in januari licht gestegen met 0,1%-punt naar 99,8%.

Lees meer

Nieuwe pensioenreglementen beschikbaar


Per 1 januari 2021 zijn er nieuwe pensioenreglementen voor Pensioenfonds Meubel beschikbaar. Download deze nieuwe reglementen op de pagina Juridische informatie en beleid. Je kunt de reglementen ook bij ons opvragen. Neem dan contact met ons op.

Lees meer

Pensioenadministratie per 1 januari 2021 naar TKP Pensioen


Pensioenfonds Meubel is per 1 januari 2021 overgestapt naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Onze nieuwe pensioenuitvoerder is TKP Pensioen in Groningen.

Lees meer

Versoepelingen bij overgang naar nieuw pensioenstelsel


Minister Koolmees wil fondsen de komende jaren alvast gebruik laten maken van de soepeler regels uit het nieuwe pensioenstelsel dat er straks komt.

Lees meer

Meer duidelijkheid over nieuw pensioenstelsel


Afgelopen vrijdag zijn het kabinet en de sociale partners het eens geworden over de uitwerking van het pensioenakkoord. In het nieuwe pensioenstelsel zal de hoogte van het pensioen onzekerder worden.

Lees meer

Pensioen als er geen werk meer is


Gaat jouw bedrijf failliet en kan de werkgever jouw pensioen niet langer betalen, dan neemt het UWV de premie over. Het is belangrijk dat je dit zelf aanvraagt bij het UWV.

Lees meer

Betalingsregeling mogelijk voor pensioenpremie


Het coronavirus raakt ons allemaal. Daarom heeft pensioenfonds Meubel tijdelijk besloten om voor de pensioenpremies een betalingsregeling mogelijk te maken.

Lees meer