Overslaan en naar inhoud gaan

Actueel

Salarispakket niet altijd geschikt voor doorgeven (pensioenopbouw bij) onbetaald verlof 


Als werkgever geef je via de uniforme pensioenaangifte (upa) loongegevens aan ons door. Je gebruikt hiervoor je salarispakket. Het is op dit moment niet mogelijk om met elk salarispakket onbetaald verlof en/of pensioenopbouw bij onbetaald verlof door te geven.

Lees meer

Dekkingsgraad van september


Eind september 2021 is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds gestegen naar 116,2% (augustus: 115,5%). De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 110,6% (augustus: 109,4%).

Lees meer

Vacature: word jij lid van het verantwoordingsorgaan? 


Wil jij je graag inzetten voor het pensioen van jou en jouw collega’s? En beschik je over de kennis, ervaring en vaardigheden die nodig zijn om ons bestuur te adviseren? Dan zoeken wij jou!

Lees meer

Werkgevers: mogelijk hogere factuur door vakantiegeld


Je hebt de factuur over de maand mei (of periode 5) ontvangen. Het is mogelijk dat de factuur van mei hoger is dan andere maanden.

Lees meer

Nieuwe regels voor pensioenen uitgesteld


Het nieuwe pensioenakkoord: de Nederlandse pensioenwereld staat voor een enorme verandering. De bedoeling was dat pensioenfondsen tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2026 konden overstappen op het nieuwe pensioenstelsel. Dit schuift nu op, met een jaar.

Lees meer

Thema: Nieuw pensioenstelsel


Jouw pensioen is te belangrijk om ingewikkeld te zijn. Daarom willen wij de afspraken die sociale partners en Pensioenfonds Meubel als gevolg van het pensioenakkoord voor jouw pensioen maken, goed uitleggen. Dat doen we op deze themapagina "Nieuw pensioenstelsel".

Lees meer

Wijzigingen in de premie en opbouw


De inkoop van pensioen wordt duurder. Daarom gaat de pensioenpremie omhoog. Werk je in de meubelbranche, tentoonstellingsbouw of orgelbouw (Regeling A)? Dan gaat ook je pensioenopbouw omlaag. 

Lees meer

Beoogde consolidatie met Bpf Houtverwerkende Industrie gaat niet door


De beoogde consolidatie Bpf Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw gaat niet door. Belangrijkste oorzaak is het in de afgelopen maanden opgelopen verschil in dekkingsgraad.

Lees meer

Voor werkgevers: informatie over de ambtshalve nota


Je bent aangesloten bij Pensioenfonds Meubel. Je hebt zojuist een ambtshalve (geschatte) nota ontvangen. Deze nota is gestuurd omdat wij volgens onze administratie nog niet alle loongegevens van je werknemers hebben ontvangen. Lees meer over hoe je de loongegevens kunt aanleveren. 

Lees meer

Organisatie: Waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk


De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Meubel is sinds februari 2021 weer hoger dan 100%. We moeten dan eigenlijk weer meewerken aan waardeoverdracht. Maar we kunnen dat op dit moment niet doen. Vanaf juli 2021 zal het wel weer mogelijk zijn.

Lees meer