Overslaan en naar inhoud gaan

Verhoging van het pensioen en wijzigingen in de premie


Ieder jaar maken de werkgeversorganisaties en de vakbonden nieuwe afspraken over de pensioenregeling. Ook kijkt het pensioenfonds elk jaar of het pensioen kan worden verhoogd. Er veranderen in 2022 een aantal dingen in de pensioenen. Zoals ieder jaar zijn de wijzigingen opgedeeld in de twee regelingen: Regeling A (sector meubelbranche, tentoonstellingsbouw of orgelbouw) en Regeling B (sector houthandel).

 

Wijzigingen die Pensioenfonds Meubel doorvoert

Regeling A: Pensioenverhoging van 0,60%, premie en franchise stijgen

Als je werkt in de meubelbranche, tentoonstellingsbouw of orgelbouw gaat jouw pensioen met 0,60% omhoog. De pensioenpremie gaat ook omhoog van 25,2% naar 26,3% in 2022. Als werknemer betaal je de helft van de premie. Het opbouwpercentage verandert niet. De franchise en het maximum pensioengevend salaris stijgen licht. 

Regeling B: Pensioenverhoging van 0,60%, franchise stijgt en premie blijft gelijk

Als je werkt in de sector houthandel gaat jouw pensioen met 0,60% omhoog. Het pensioen stijgt voor oud-deelnemers van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel zelfs met een extra 1,85%. De pensioenpremie blijft 26,6%. Als werknemer betaal je de helft van de premie.

Er komt nog 3,2% premie uit de bestemmingsreserve sociale partners houtbedrijf. Het opbouwpercentage verandert niet. De franchise en het maximum pensioengevend salaris stijgen licht. 

Wat betekenen deze wijzigingen voor jou? 

  • In 2022 ga je meer pensioenpremie betalen. Op jouw loonstrookje zie je hoeveel pensioenpremie je precies betaalt.
  • Het totaalbedrag van je pensioen gaat omhoog. Zo zijn we beter voorbereid op eventuele prijsstijgingen.
  • Als je een totaaloverzicht van jouw pensioen wilt zien, kun je kijken op Mijnpensioenoverzicht.nl. Het kan zijn dat deze wijzigingen niet direct te zien zijn in het overzicht. Zie je de aanpassing nog niet? Kijk dan later nog eens.

Rekenvoorbeeld

Download het rekenvoorbeeld (pdf). Hierin laten we de gevolgen zien van de wijzigingen.

Heb je vragen?

Bekijk het pensioenreglement op onze website. Zo kun je alle details van je pensioenregeling even rustig doornemen. Je kunt het reglement ook bij ons opvragen. Neem daarvoor even contact met ons op.