Overslaan en naar inhoud gaan

Beoogde consolidatie met Bpf Houtverwerkende Industrie gaat niet door


In december 2020 heeft Bpf Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (hierna: PHJ) ons benaderd om een samenwerking aan te gaan vanaf 1 januari 2022. Na het ondertekenen van de intentieverklaring in februari 2021 hebben de besturen van de beide fondsen de details voor de collectieve waardeoverdacht en het overzetten van de werkingssfeer besproken. Bij die analyse bleken de voordelen van een overstap voor PHJ minder groot dan aanvankelijk werd verwacht. Het in de afgelopen maanden opgelopen verschil in dekkingsgraad is daarvan de belangrijkste oorzaak. Het bestuur en sociale partners van PHJ hebben begin juni 2021 in goed overleg met Pensioenfonds Meubel besloten om de pensioenregeling niet onder te brengen bij dit fonds.